PhDr. Marie Slámová

Daňové a účetní poradenství

Stále se setkáváme, tváří v tvář,
s velkými příležitostmi brilantně přestrojených
za neřešitelné problémy

Úvodní strana » Nabízíme

Nabízíme

Účetnictví

 • Vedení účetnictví v souladu s platným zákonem o účetnictví a účetními standardy
 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo k dani z příjmu právnických osob
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a dalších potřebných evidencí
 • Zpracování statistických výkazů vycházejících z účetnictví
 • Dle požadavků klienta čtvrtletní výkazy pro banky a výkazy pro leasingové firmy
 • Zpracování vnitřních podnikových směrnic
 • Zpracování výroční zprávy a zprávy o vztazích
 • Zpracování přiznání k silniční dani, k dani z nabytí věcí nemovitých, k dani z nemovitosti
 • Zastupování klientů před správcem daně u finančních úřadů
 • Kontrola a opravy účetnictví minulých období

 

Daňová evidence

 • Zpracování příjmů a výdajů do daňové evidence
 • Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a dalších potřebných evidencí
 • Vedení knihy závazků a pohledávek
 • Vedení evidence dlouhodobého majetku
 • Daňové přiznání pro daň z příjmu fyzických osob
 • Přehledy pro Okresní (Městskou) správu sociálního pojištění
 • Přehledy pro zdravotní pojišťovny
 • Přiznání k dani silniční, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, k dani z nabytí věcí nemovitých
 • Zastupování klientů před správcem daně
 • Kontrola a opravy daňových evidencí minulých období

 

Zpracování a podání daňových přiznání

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Daň silniční
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitosti
 • Daň z převodu nemovitost
 • Daň z nabytí věcí nemovitých

 

Personalistika a mzdy

 • Zpracování pracovních smluv
 • Zpracování dohod o mzdě
 • Zpracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • Přihlašování a odhlašování pracovníků na OSSZ, MSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • Vedení personálních spisů
 • Zpracovávání mezd v souladu s platnými novelami (mzdové pásky, výplatnice, přehledy na MSSZ, OSSZ, zdravotní pojišťovny, Kooperativu, elektronická komunikace s institucemi (základě plné moci), převodní příkazy k úhradám jednotlivých odvodů, k převodům mezd na účty zaměstnanců
 • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • Vystavování Potvrzení o zdanitelných příjmech a funkčních požitcích
 • Zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani ze závislé činnosti
 • Přiznání k dani vybírané zvláštní sazbou (srážková daň)
 • Zastupování při kontrolách Inspektorátem práce, Úřadem práce, OSSZ, zdravotními pojišťovnami
 • Zpracování smlouvy se smluvním lékařem
 • Hlídání termínů preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců

Zastupování klientů

 • Zastupování v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., Daňový řád, č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění před správci daně, až do úrovně soudních sporů ve věcech daní
 • Zastupování klienta před OSSZ a zdravotními pojišťovnami – klienta OSVČ i klienta zaměstnanecké organizace
 • Zastupování klienta před zdravotními pojišťovnami - klient OSVČ, i klient zaměstnavatel

 

Rychlý kontakt

Email:
slamova.dane@gmail.com
 

Telefon:
515 338 159