PhDr. Marie Slámová

Daňové a účetní poradenství

Stále se setkáváme, tváří v tvář,
s velkými příležitostmi brilantně přestrojených
za neřešitelné problémy

O nás

   Jmenuji se Marie Slámová. Účetní firmu jsem založila v r. 1991. Na daňové poradenství se specializuji od roku 1994. V Komoře daňových poradců jsem zapsána pod č. 534.
 

   Moje firma v současné době zaměstnává 10 zaměstnanců, z toho tři specializované mzdové účetní a personalistky, 5 účetních a dvě asistentky.
Vysoká úroveň jakosti poskytovaných služeb má zásadní význam pro prosperitu mé firmy. Úspěchy firmy jsou založeny na odborných znalostech a profesních kvalitách všech zaměstnanců a asistentek a na jejich osobní angažovanosti.
 

   Pracujeme pro klientelu z celé republiky. Těžiště činnosti spočívá v oblasti poskytování komplexních daňových a účetních služeb dlouhodobým klientům. Zpracováváme účetnictví, daňové evidence, mzdy a personalistiku. Poskytujeme daňové poradenství na daních z příjmů, dani ze závislé činnosti, dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitosti a z převodu nemovitosti.
 

   Poskytujeme však i jednorázová poradenství nebo speciální daňové služby, kdy na základě smlouvy zastupujeme klienty před správci daně při všech daňových řízeních, před pracovníky úřadů práce, inspektorátů práce, živnostenskými úřady, správami sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami.
 

  Cílem firmy je využití našich dlouhodobých odborných zkušeností a znalosti daňové a účetní problematiky k tomu, abychom plnili uzavřené zakázky ve stanovené jakosti v souladu s platnými zákony a s důrazem na rozvíjení prosperity klienta.

 

PhDr. Marie Slámová

Rychlý kontakt

Email:
slamova.dane@gmail.com
 

Telefon:
515 338 159