Naše služby

Vedení účetnictví

Více informací

Daňová evidence

Více informací

Daňová přiznání

Více informací

Personalistika a mzdy

Více informací

Zastupování klientů

Více informací

O nás

Jmenuji se Marie Slámová. Účetní firmu jsem založila v r. 1991. Na daňové poradenství se specializuji od roku 1994. V Komoře daňových poradců jsem zapsána pod č. 534. Moje firma v současné době zaměstnává 10 zaměstnanců, z toho tři specializované mzdové účetní a personalistky, 5 účetních a dvě asistentky.
Vysoká úroveň jakosti poskytovaných služeb má zásadní význam pro prosperitu mé firmy. Úspěchy firmy jsou založeny na odborných znalostech a profesních kvalitách všech zaměstnanců a asistentek a na jejich osobní angažovanosti. Pracujeme pro klientelu z celé republiky. Těžiště činnosti spočívá v oblasti poskytování komplexních daňových a účetních služeb dlouhodobým klientům. Zpracováváme účetnictví, daňové evidence, mzdy a personalistiku. Poskytujeme daňové poradenství na daních z příjmů, dani ze závislé činnosti, dani z přidané hodnoty, dani silniční, dani z nemovitosti a z převodu nemovitosti.
Poskytujeme však i jednorázová poradenství nebo speciální daňové služby, kdy na základě smlouvy zastupujeme klienty před správci daně při všech daňových řízeních, před pracovníky úřadů práce, inspektorátů práce, živnostenskými úřady, správami sociálního pojištění a zdravotními pojišťovnami. Cílem firmy je využití našich dlouhodobých odborných zkušeností a znalosti daňové a účetní problematiky k tomu, abychom plnili uzavřené zakázky ve stanovené jakosti v souladu s platnými zákony a s důrazem na rozvíjení prosperity klienta.

Certifikát ISO

Kontakt

Kancelář daňové poradkyně

Rešice 56
603 549 317

Kancelář

Znojmo, Fischerova 12
739 465 987

Spolupráce s advokátní kanceláří Lisko-Vala

advokáti JUDr. Aleš Lisko a Mgr. Robert Vala

Fischerova 770/12, 669 02 Znojmo
515 222 829